Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα: Καραούζας Βασίλειος
Πατρώνυμο Σπυρίδων
Ημ/νία Γέννησης: 06 Νοεμβρίου 1989
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
Διεύθυνση Κατοικίας: Πιερίων 3, Λαμία, Τ.Κ 35 100