ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

     

ΑΛΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

o       Ηλεκτρονική Φυσική (Θεωρία και Εργαστήριο)

o       Ηλεκτρονικά Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)

o       Προγραμματισμός Ι (Γλώσσα προγραμματισμού Pascal) (Θεωρία και Εργαστήριο)

o       Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων (θεωρία και Εργαστήριο)

o       Ηλεκτρονικές Μετρήσεις (Θωρία και Εργαστήριο)

o       Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Θεωρία)