"Ο Pedro Hepp ειδικεύτηκε στο εκπαιδευτικό λογισμικό ανοίγοντας
το δρόμο για ένα καταπληκτικό επίτευγμα: τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας
ως μέσου για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Σε έξι μόλις χρόνια κατόρθωσε να
κάνει το Proyecto Enclaces από πειραματικό πρόγραμμα στη φτωχότερη επαρχία
της Χιλής, την πιο επιτυχημένη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας..."
Pedro Hepp(συντονιστής προγρ. Enclaces,
πανεπιστήμιο La Frontera, Χιλή)