ΤΕΛΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΟΥΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Α.Μ.: 1011

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ