Ένα βιογραφικό σημείωμα ( CV ), επίσης ορίσει βιογραφικό σημείωμα , παρέχει μια επισκόπηση της εμπειρίας ενός ατόμου και άλλα προσόντα. Σε ορισμένες χώρες, ένα βιογραφικό σημείωμα είναι συνήθως το πρώτο στοιχείο ότι ένας πιθανός εργοδότης αντιμετωπίζει σχετικά με το άτομο που αναζητά εργασία και χρησιμοποιείται συνήθως σε αιτούντες οθόνη, συχνά ακολουθείται από μια συνέντευξη , όταν αναζητούν εργασία .