Εργασια 1: Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Τεχνολογίες Διαδικτύου
Αυτή η σελίδα ειναι μέρος εργασίας για το μάθημα "Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τεχνολογίες διαδικτύου".
Σκοπός της ειναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενος ιστοχώρου ηλεκτρονικού βιογραφκού με τεχνολογία HTML.