Η ιστοσελίδα αυτή θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τα εργαστηριακά μαθήματα των τηλεοπτικών συστημάτων και των Ψηφιακών Σ.Α.Ε και PLC.

Επιλέγοντας το αντίστοιχο Link οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές και όχι μόνο θα μπορούν να έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες (θεωρία)και ασκήσεις για το μάθημα που τους ενδιαφέρει.

Τι είναι τα PLC                                                                                                                        Γενικά περί TV

BOOL FOR PCL                                                                                                                    Bloock Διάγραμμα TV

Theory and programming of PLC OMRON                                                                              Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ασκήσεις πάνω στα PLC                                                                                                        Aσκήσεις στα Τηλεοπτικά

Ασκήσεις                                                                                                                                TFT,Οθόνες Πλάσματος

PLC simulator

http://www.plcsimulator.net/login.php

Πιστεύω ότι τα άνωθι θα παρακινήσουν τους φοιτητές για να ασχοληθούν και να κατανοήσουν τόσο τα PLC όσο και το πώς λειτουργεί η τηλεόραση και γενικά τα τηλεοπτικά συστήματα.

 

Κουβέλης Κων/νος

Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι Λαμίας