ΑρχικήΤ.Ε.Ι. Λαμίας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας υπολογιστών

Εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος: Τεχνολογίες Διαδικτύου
Υπεύθυνος καθηγητής: Καρανίκας Χαράλαμπος
Τμήμα: Τρίτη, 16:00 -20:00
Επιμέλεια: Ευαγγέλου Κωνσταντίνος
Εξάμηνο: ΠΤ. 1
ΑΜ: 1379