Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή

Βαθμολογία

 

ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ – ΝΑΥΣΙΚΑ

1,2

 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

1,5

 

ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2,0

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

1,3

 

ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1,5

 

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1,6