Εκπαίδευση :

Απολυτήριο Λυκειου από Επαγγελματικό λύκειο με ειδικότητα στην Πληροφορική&Δικτύων

Εκπαίδευση στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεας Ελλαδας στο τμημα Μηχανικών Πληροφορικής με ειδικότητα στα Δίκτυα

Ξένες γλώσσες :

Αγγλικά με Πτυχίο Lower ESB

Γνώσεις Υπολογιστών:

Χρήση λειτουργικου συστήματος Windows και linux.

Άψογη Τεχνική Υποστήριξη για επιδιόρθωση Υπολογιστών software&hardware

Γνώσεις Προγραμματισμού,Γνώσεις Δικτύων

Χρήση Εφαρμογών office,Internet,Web design,Δημιουργεία και διαχεριση Βάσεις Δεδομένων, Επεξεργασία Εικόνας,Ηχου και Βίντεο

Τει Στερεάς Ελλαδάς

2017