Τίτλος Σπουδών

Ίδρυμα

Χρονολογία

Mηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πληροφορική Τ.Ε.Ι Λαμίας (2009-2013)
Web Design Course Middlesex University (London) (Καλοκαίρι 2012)
Εφαρμογές Δικτύων 'Σεμινάριο' Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2009-2010)
Mobility 'Παρακολούθηση' Mobile World Congress (Barcelona) (2011)

Βιβλία      Φωτογραφία               


Κολύμβηση      Σκάκι


Ζωγραφική      Ταινίες     

Θέση

Εταιρεία

Διάρκεια

Τόπος

Υπεύθυνος Δικτυακής Υποδομής Cadmus (2009-2010) Αττική (Πειραιάς)
Τεχνικός Κινητών Τηλεφώνων Vodafone (2010-2011) Θεσσαλονίκη
Μηχανογράφηση στο Νοσοκομείο Λαμίας (Εθελοντής) Νοσοκομείο Λαμίας (2011-2012) Λαμία
Πωλητής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κατάστημα Public (2012-2013) Λαμία