Σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο

 • Συν-επιβλέπων Εκπαιδευτικός εκπόνησης των ακόλουθων Διδακτορικών Διατριβών, σε συνεργασία με την Prof. J. Oldham του Παν/μίου του Manchester:
  1. "Development of valid and reliable measurement tools to assess the efficacy of manipulation and mobilization for patients with mechanical neck disorders" του Δρ. Ν. Στριμπάκου (2004).
  2. “Important clinical features in non-specific low back pain in Greece. An international perspective with emphasis on the Greek healthcare setting ” της Δρ. Ευδοκίας Μπίλλη (2009), και
  3. “Vastus medialis Oblique – Vastus Lateralis muscle imbalance in Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) patients” του υποψήφιου Διδάκτορα Π. Τρίγκα (Ολοκληρώνεται το 2010).
 • 1991-1994 Διδασκαλία βιομηχανικών μεθόδων μέτρησης της κίνησης σε φοιτητές εργονομίας επιπέδου M.Sc στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College of London). Εποπτεία των ερευνητικών εργασιών των παραπάνω φοιτητών.
 • Μέλος της Επιτροπής Προετοιμασίας του Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού European Master in Physiotherapy που χρηματοδοτήθηκε από το Socrates/Erasmus σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια University College Dublin (Ιρλανδία), ΤΕΙ Λαμίας (Ελλάδα), (Πορτογαλία), (Γαλλία) & (Βρυξέλλες).

Σε προπτυχιακό επίπεδο

 • 1996-98. Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας.
 • 1998-σήμερα. Μόνιμος εκπαιδευτικός του Τμ. Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας.
  Έχω διδάξει κυρίως τα μαθήματα: Κινησιολογία, Εμβιομηχανική & Κινησιοθεραπεία.

Σε άλλο επίπεδο

 • Εκπαιδευτής του ΙΕΚ-Λαμίας κατά το χειμερινό εξαμ. 1997-98 στο Τμήμα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού για το μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας" και κατά το εαρινό εξαμ. 1998 στο Τμήμα Προπονητής Αθλήματος για το μάθημα "Φυσικοθεραπεία".
 • Εκπαιδευτής του προγράμματος κατάρτισης ανέργων στο "Σχεδιασμό & Υλοποίηση Προγραμμάτων Τουριστικού Αθλητισμού" που υλοποιήθηκε από το ΤΕΙ Λαμίας. (35 ώρες διδασκαλίας, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997).