Διακρίσεις - Βραβεία
 • 2010 Επιστημονικός Διευθυντής του Περιοδικού «Θέματα Φυσικοθεραπείας» της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας. Αποδελτιώνεται στη διεθνή βάση βιβλιογραφικών αναφορών CINAHL της EBSCO.
 • 2005-σήμερα. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού “Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics”,
 • 2002 Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας από Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
 • 1990 Βραβείο καλύτερης Πτυχιακής Εργασίας από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας με Θέμα «Σύνδρομα των ανάντεις και κατάντεις αρθρικών αποφύσεων της σπονδυλικής στήλης».
 • 1990 Υποτροφία (ΚΑ 044030024) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος, μετά από επιτυχής εξετάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Συμμετοχή στη διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων, Ημερίδων, κτλ.
 • Γραμματέας του 24ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Φ. με θέμα «Κλινική διαχείριση νευρολογικών διαταραχών». Αθήνα 2010.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής & κριτής των ελεύθερων ανακοινώσεων του 4ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, 4-6 Ιουνίου 2010.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της 2ης Ημερίδας Νέων Συναδέλφων της ΕΕΕΦ, 29 Μαϊου 2010, Αίγιο.
 • Μέλος Προεδρείου Συνεδρίασης του 23ου Συνεδρίου της ΕΕΕΦ, 4-6/12/2009, Αθήνα.
 • Μέλος Προεδρείου Συνεδρίασης του 16ου Συνεδρίου της ΕΕΕΦ, 22-24/11/2002, Αθήνα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 27-29 Μαϊου 2005, Δράμα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη: η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Λαμία 9-11/1/2004.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δεύτερου Αθλητικού Συνεδρίου που οργανώθηκε από το Δήμο Λαμιαίων, Λαμία 2001.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας με Θέμα "Σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης κατά την αποκατάσταση. Η συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας- Με Διεθνή συμμετοχή. Οργανώθηκε από Ε.Ε.Ε.Φ., Αθήνα 3/3/2002.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συμποσίου με θέμα "Βιολογική Μηχανική & Φυσικοθεραπεία" του Παν/κού Νοσ. Ιωαννίνων 2000.
 • Πρόεδρος στην ΙΙ Ενότητα με θέμα : "Βιολογική Μηχανική & Μυοσκελετικά Προβλήματα" του Συμποσίου με θέμα "Βιολογική Μηχανική & Φυσικοθεραπεία" του Παν/κού Νοσ. Ιωαννίνων 2000.
 • Πρόεδρος στην ΣΤ' Ενότητα με θέμα : "Αρθρική αστάθεια" του 14ο Συμποσίου της ΕΕΕΦ, Αθήνα 2000.
 • Συμμετοχή σε Επιστημονική Στρογγυλή Τράπεζα του 8ου Συμποσίου της ΕΕΕΦ με θέμα : "Αρθρίτιδες-Ρευματοπάθειες", Αθήνα 1994.
 • Συμμετοχή σε Επιστημονική Στρογγυλή Τράπεζα του 7ου Συμποσίου της ΕΕΕΦ με θέμα : "Αθλητικές κακώσεις", Αθήνα 1993.
 • Ειδικός Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα :" Υδροθεραπεία" που οργανώθηκε από το ΤΕΙ Λαμίας.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Κρίσης των Ελεύθερων Ανακοινώσεων του 13ο Συμποσίου της ΕΕΕΦ.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Κρίσης των Ελεύθερων Ανακοινώσεων του 14ο Συμποσίου της ΕΕΕΦ.
 • Αξιολογητής του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για το Πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι & ΙΙ – Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». (2003 & 2004)

Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου "Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου & Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας" στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ - Β' ΚΠΣ από 25/01/1999μέχρι 15/11/1999.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων" στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ - Β' ΚΠΣ από 1/9/98 μέχρι σήμερα.
 • Συγγραφή της Έκθεσης Αυτο-Αξιολόγησης του ΤΕΙ Λαμίας (1999).
 • Υπεύθυνος του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Λαμίας & Υπεύθυνος της σύνταξης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Business Plan) του ΤΕΙ Λαμίας.
 • Αξιολογητής του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για το Πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι & ΙΙ – Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». (2003 & 2004)
 • Αξιολογητής του ΕΠΕΑΕΚ για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» (2009)
 • Σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του ΙΚΥ 2002 έως σήμερα.
 • Σύνταξη της μελέτης «Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας & Οικονομοτεχνική Μελέτη» για την ίδρυση Τμήματος Λογιστικής στο Παράρτημα Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας.
 • Ενεργό συμμετοχή στη σύνταξη του «Κανονισμού Σπουδών» & του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» του ΤΕΙ Λαμίας 2004-2005.
 • Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης καθώς και της Επιτροπής Αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας.
 • Μέλος της Τριμελούς Γραμματείας της Συνόδου των Προέδρων των ΤΕΙ Ελλάδας (2005) και εκπρόσωπος της Συνόδου στη σύσκεψη υπουργών Παιδείας στη Πράγα.
 • Διοργάνωση και Προεδρία της 2ης Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ Ελλάδας, Ακαδημαϊκού έτους 2004-05, Καρπενήσι 24-25 Φεβρουαρίου 2005.

Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδρίων, Ημερίδων, κτλ.
 • Συμπόσιο με θέμα «Κλινική διαχείριση νευρολογικών διαταραχών’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 2010
 • 8th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Cyprus 29/9-2/10/2010.
 • 5th World Congress of the Int. Society of Physical and rehabilitation Medicine, Istanbul 13-17/6/2009.
 • 2nd European Congress on Physiotherapy Education, Stockholm, Sweden 25-26/9/2008.
 • 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy, Vancouver 2-6/6/2007, Canada.
 • 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 27-29 Μαϊου 2005, Δράμα.
 • Συμπόσιο με θέμα ‘’Οξύς & Χρόνιος Πόνος’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 2004
 • WCPT 14th International Congress, Barcelona 7-12 June 2003.
 • Συμπόσιο με θέμα ‘’Η Φυσικοθεραπεία στο ΕΥ ΖΗΝ της τρίτης ηλικίας.’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 2002
 • Συμπόσιο με θέμα ‘’Εισαγωγή στους θεραπευτικούς χειρισμούς, Το άρρωστο σώμα, Στα όρια της Φυσικοθεραπείας.’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 2001
 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα ‘’Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος - Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 14/10/2000.
 • Πρώτο Αθλητικό Συνέδριο Φθιώτιδας. Οργανώθηκε από το Δήμο Λαμιέων & Πανελλήνια Ένωση Πτυχ. Φυσικής Αγωγής. Λαμία 1999.
 • Ετήσια συνάντηση των Μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φυσικοθεραπείας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δανία 4-6/11/1999.
 • Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Αθήνα 21-22 Μαϊου 1999.
 • Συμπόσιο με θέμα ‘’Μυοσκελετικά προβλήματα κατά την ανάπτυξη του παιδιού - Κεφαλαλγία τάσης - Πρωτόκολλα εφαρμογής Φυσικών μέσων’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 1999.
 • Συμπόσιο με θέμα ‘’Πολυθεματικό’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 1998.
 • Πρώτη Επιστημονική Ημερίδα του Συλλόγου Φ/Θ μαγνησίας, της ΕΕΕΦ & της Ορθροπεδικής Κλινικής του Γ.Ν. Νοσοκομείου Βόλου. Βόλος 1998.
 • Πρώτο Σεμινάριο Συλλόγου καθηγητών Α/θμιας εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή. Λαμία 1998
 • Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα ‘’Υδροθεραπείας’’. Οργανώθηκε από το ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία 1998.
 • Πρώτη επιστημονική ημερίδα 1996 της ΕΕΕΦ με θέμα ‘’Προβλήματα ώμου’’. Αθήνα /03/96.
 • Δεύτερη επιστημονική ημερίδα 1996 της ΕΕΕΦ με θέμα ‘’Προβλήματα ώμου’’. Αθήνα 05/96.
 • Συμπόσιο με θέμα ‘’Κολλαγόνοι ιστοί’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 1996.
 • Συμπόσιο με Θέμα : ‘’Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 1995.
 • Συμπόσιο με Θέμα : ‘’Αρθρίτιδες-Ρευματοπάθειες’’. Οργανώθηκε από ΕΕΕΦ, Αθήνα 1994.
 • Πρώτη ημερίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με θέμα : Άσκηση και Τρίτη ηλικία’’. Αθήνα 1994.
 • Συμπόσιο με Θέμα : ‘’Αθλητικές κακώσεις’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕφ, Αθήνα 1993.
 • Διεθνές συνέδριο Βιομηχανικής. Οργανώθηκε από Int. Society of Biomechanics, Παρίσι 1993
 • Συμπόσιο με Θέμα :‘’Προβλήματα αρθρώσεων & φυσικοθεραπεία’’. Οργανώθηκε απο την ΕΕΕΦ, Αθήνα 1989.
 • Συμπόσιο με Θέμα : ‘’Μυς και κίνηση’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 1988.
 • 7ον Βαλκανικό συμπόσιο Αθλητιατρικής. Οργανώθηκε από Hellenic ass.of sports, Αθήνα 1987
 • Διεθνές συμπόσιο νευρολογικών/ορθοπεδικών προβλημάτων. Οργανώθηκε από το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα 1987.
 • Συμπόσιο με Θέμα : ‘’ Οσφυαλγία’’. Οργανώθηκε από την ΕΕΕΦ, Αθήνα 1987.
 • Συμπόσιο με Θέμα : ‘’Ολική αρθροπλαστική ισχίου’’. Οργανώθηκε από την Ορθροπεδική κλινική του νοσοκομείου ΜΙΝΙΤΣ, Αθήνα 1987.