Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης και η κατηγοριοποίηση της με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Η αποκατάσταση και διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας με έμφαση στη μυϊκή λειτουργία.
 • Λειτουργική Αξιολόγηση, πρόληψη και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Αξιολόγηση και αναβάθμιση σπουδών Φυσικοθεραπείας.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του διετούς ερευνητικού προγράμματος του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ «Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι.» με χρηματοδότηση ΕΕ και ΥΠΕΠΘ (2004-2006). Θέμα της έρευνας ήταν «Το Φαινόμενο της Πτώσης στους Υγιείς Έλληνες Υπερήλικες: Καταγραφή Σωματομετρικών και Σωματοκινητικών Χαρακτηριστικών με Στόχο την Πρόληψη» Συνολικού προϋπολογισμού 50.000€. (http://www.phys.teilam.gr/arximedes2/)
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Φυσικοθεραπεία με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. (INSTITUTIONAL CONTRACT No28319-IC-1-99-IE-ERASMUS-CDA-1 European Masters in Physiotherapy)
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Φυσικοθεραπεία με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. (INSTITUTIONAL CONTRACT No28319-IC-1-00-IE-ERASMUS-PROG-1 European Masters in Physiotherapy)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου & Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» του ΕΠΕΑΕΚΙ με χρηματοδότηση Ε.Ε.-ΥΠΕΠΘ (1999). (http://www.teilam.gr/apotimisi/index.htm)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι με χρηματοδότηση Ε.Ε. και ΥΠΕΠΘ (2002). (http://www.teilam.gr/dioikisi/strat_sxed/index.php)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» με χρηματοδότηση Ε.Ε. και ΥΠΕΠΘ (2010). Συνολικού προϋπολογισμού 268.000€ (http://www.teilam.gr/dioikisi/modip/index.php)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος για την ερευνητική συνεργασία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με το Centre for Rehabilitation Science του Πανεπιστημίου του Manchester και τη σύναψη μνημονίου ερευνητικής συνεργασίας καθώς και τη σύναψη συμφωνίας για διδακτορικές σπουδές μέσω Split-site. (1999-2010), (http://splitsitephd.teilam.gr/ )