Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • 1985-1989 Πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το ΤΕΙ Αθηνών με θέμα πτυχιακής εργασίας «Σύνδρομο των διαρθρώσεων της Ο.Μ. της Σπονδυλικής Στήλης».
  • 1990-1991 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλίας. Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας: “Measurement & modelling of the thoracic profiles”.
  • 1991-1994 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εμβιομηχανική από την Ιατρική Σχολή Royal Free Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Θέμα διδακτορικής διατριβής: “The use of artificial neural networks and other approaches to the classification of common patterns of human movement”.

Άλλες Σπουδές

  • 1984. Καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας. Certificat de langue Francaise (Institut Francaise d’ Athees).
  • 1995. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Απόφαση ΥΠΕΤΗ D5/2251).
  • Άριστη Γνώση υπολογιστών λόγω διδακτορικών σπουδών και εμπειρίας.