Παρούσα Θέση

 • Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας με γνωστικό αντικείμενο «Κινησιολογία, Εμβιομηχανική – Βιοϊατρική μηχανική».
 • Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Λαμίας (υπεύθυνος για ακαδημαϊκά θέματα).

Παρελθούσες θέσεις

 • 2008-σήμερα. Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Λαμίας.
 • 2002-2008. Πρόεδρος του ΤΕΙ Λαμίας.
 • 2000-2002. Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Λαμίας.
 • 1998-2000. Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Λαμίας.

Επίσης

 • 1998-2000. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Λαμίας.
 • 2000-2004 Πρόεδρος του ΚΕΚ – ΤΕΙ Λαμίας.
 • 1999-2001 Υπεύθυνος του Τομέα Ειδικών Μαθημάτων του Τμ. Φυσικοθεραπείας.
 • 2000 Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ-Β’ ΚΠΣ του ΤΕΙ Λαμίας.
 • 2000-2002. Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Λαμίας.
 • 2009-σήμερα. Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Λαμίας.
 • 2010 Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας.