Συμβολή στη Συγγραφή Βιβλίων ή Διδακτικών Σημειώσεων
 • Γιαννοπούλου Ι., Σπαθαράκης Γ., Γιόφτσος Γ. Καταγραφή των μεταβολών στην ικανότητα χρήσης κλιμάκων (σκάλας) και εκτέλεσης του "TIMED GET UP and GO TEST" σε φυσιολογικούς Έλληνες υπερήλικες. Σύγχρονη Γηριατρική & Γεροντολογίας. ISBN 960-8004-05-7. ISSN 1108-3611. Εκδόσεις : Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρία. Σύνεδρον 2002: 54-60.
 • Παπαδοπούλου Α., Σπαθαράκης Γ., Γιόφτσος Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 : Σύγκριση της ισορροπίας κατά τη μονοποδική στήριξη μεταξύ υγιών και μετεμφραγματικών Ελλήνων Υπερηλίκων. Σύγχρονες διαγνωστικές & θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Γεροντολογία και Γηριατρική. ISBN 960-8004-28-1. Εκδόσεις : Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρία. Σύνεδρον 2004: 141-145.
 • Παπαδοπούλου Α., Σπαθαράκης Γ., Γιόφτσος Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 : Σύγκριση των τιμών του διπλού γινομένου μεταξύ υγιών και μετεμφραγματικών Ελλήνων Υπερηλίκων. Σύγχρονες διαγνωστικές & θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Γεροντολογία και Γηριατρική. ISBN 960-8004-28-1. Εκδόσεις: Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρία. Σύνεδρον 2004: 146-149.
 • Γιόφτσος Γ. «Φυσικοθεραπεία Ι Γ» Διδακτικές σημειώσεις (ΤΕΙ Λαμίας 1996-2001).
 • Γιόφτσος Γ. «Φυσικοθεραπεία ΙΙ Δ » Διδακτικές σημειώσεις (ΤΕΙ Λαμίας 1996-2001).
 • Γιόφτσος Γ, Στριμπάκος Ν. «Κινησιοθεραπεία» Σημειώσεις (ΤΕΙ Λαμίας, 2002).
 • Σακελλάρη Β, Γιόφτσος Γ, «Φυσικ/πεία Νευρ/κών Παθ. ΙΙ» Σημειώσεις ΤΕΙ Λαμίας 2002.
 • Σακελλάρη Β., Γιόφτσος Γ, «Φυσικ/πεία Μυοσκελετικού Συστ. ΙΙ» Σημειώσεις (ΤΕΙ Λαμίας 2002).
 • Σακελλάρη Β., Γιόφτσος Γ, «Τεχνικές Μάλαξης» Σημειώσεις (ΤΕΙ Λαμίας 2002).
 • Γιόφτσος Γ., Μυστίδης Ι. «Φυσικ/τική Αξιολόγηση» Σημειώσεις (ΤΕΙ Λαμίας 2002).
 • Επιμέλεια της δέκατης έκδοσης του βιβλίου «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης» του N. Hamilton & K. Luttgens, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2003.