Βιογραφικο

Εμμανουήλ Κλεάνθης


1.Προσωπικά Στοιχεία

2.Εκπαίδευση

3. Γνώσεις

4.Απασχόληση/Εργασίες

5.Ενδιαφέροντα