•    Για να επικοινωνήσετε με τον Καθηγητή άμεσα μέσω e-mail της Σχολής, πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο  •    Σε περίπτωση προβλήματος του ανωτέρω e-mail, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Καθηγητή στην
       
          προσωπική του  Ιστοσελίδα   http://www.gartsionis.gr/


  •    Τηλέφωνο επικοινωνίας με Καθηγητή :  6932 - 21.33.88