Η φράση Ceteris paribus είναι μια λατινική φράση, που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως "άλλα πράγματα το ίδιο πράγμα," και που δίνεται συνήθως στα ελληνικά ως "με τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές." Μια πρόβλεψη, ή μια δήλωση για τις αιτιώδεις ή λογικές συνδέσεις μεταξύ δύο καταστάσεων των υποθέσεων, είναι κατάλληλη από το ceteris paribus προκειμένου να αναγνωρίσει και να αποκλείσει την δυνατότητα άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να αγνοήσουν τη σχέση μεταξύ του προηγούμενου και της συνέπειας.

Paribus Ceteris στα οικονομικά

Μια από τις επιστήμες στις οποίες η πρόταση ceteris paribus χρησιμοποιείτε ευρύτατα είναι τα οικονομικά, στα οποία είναι ουσιαστικό να απλοποιήσει τη διατύπωση και την παραγωγή μοντέλων προβλέψεων βάσει του νόμου του ανεφοδιασμού και του νόμου της απαίτησης. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να προβλεφθεί ότι εάν η τιμή του βοδινού κρέατος μειωθεί - ceteris paribus - το ποσό βοδινιού κρέατος που οι άνθρωποι αγοράζουν θα αυξηθεί. Η πρόταση είναι απαραίτητη για να χωρίσει την επίδραση των μειώσεων των τιμών από ένα απροσδιόριστο (και ενδεχομένως ακαθόριστο) πλήθος άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν πόσο βοδινό κρέας αγοράζεται - παραδείγματος χάριν, το λιγότερο βοδινό κρέας θα πωληθεί ακόμα κι αν η τιμή μειώνεται, εάν οι τιμές των αγαθών υποκατάστατων όπως το χοιρινό κρέας ή το αρνί μειωθούν ακόμη περισσότερο στην ίδια χρονική περίοδο, ή εάν βγούν φήμες ότι οι καταναλωτές βοδινού κρέατος διατρέχουν τον κίνδυνο ασθένειας τρελλών αγελάδων, ή εάν εκατομμύρια ανθρώπων στραφούν ξαφνικά στη χορτοφαγία. Ceteris Paribus = "κρατώντας όλα τα άλλα σταθερά" (έτσι, ώστε να υποθέσουμε ότι τίποτα άλλο δεν έχει επιπτώσεις στη ζήτηση ή την προσφορά.)