ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                       
 
                                                                                         ...ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΚΑΣ...

 

                                                                                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

                        1.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                6.    CETERIS PARIBUS

                        2.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ                                                                     7.     ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

                        3.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                               8.     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                        4.    Α.Ε.Π.                                                                                                        9.     ΦΟΡΟΙ

                       5.    ΑΝΕΡΓΙΑ                                                                                                  10.    ΠΑΡΑΓΩΓΗ

     

                                                                                                ΒΙΒΛΙΟΦΡΑΦΙΑ

 

 

                                                                               e-mail: dimrokkas@hotmail.com