ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

"ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

 

 

Όνοματεπώνυμο: Πρελορέντζος Αντώνιος
Εξάμηνο: Β΄      

Α.Μ.: 984

 

    Ορολογίες για την Πολιτική Οικονομία

 

       number11_blue1.gif. Αγαθά, ελεύθερά

 

     number11_blue2.gif. Αγαθά, οικονομικά

 

     number11_blue3.gif. Αγορά

 

     number11_blue4.gif. Α.Ε.Π.

 

     number11_blue5.gif. Ανεργία

 

book03_bluecover.gif

Βιβλιογραφία

 

       number11_blue6.gif. Μακροοικονομία

 

       number11_blue7.gif. Μικροοικονομία

 

       number11_blue8.gif. Πληθωρισμός

 

       number11_blue9.gif. Προσφορά

 

      number11_blue1.gif number11_blue0.gif. Χρήμα

 

 

 

  

                                                                                                                                              

                            Copyright © {2005} {z3d_letter01_gray_a.gifz3d_letter01_gray_p.gifz3d_letter01_gray_r.gifz3d_letter01_gray_e.gif}. All Rights Reserved