Εργαστήριο Σχεδίασης Εικονικών Δικτύων


Εργασίες εαρινού εξάμηνου 2009-10

Ανακοίνωση:
Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 στις 10
Θα πρέπει να έχετε την εργασία εκτυπωμένη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή
καθώς επίσης και το αρχείο παρουσίασης