'Αγγελος Αγγελόπουλος

  Βιογραφικό Σημείωμα:

  Ο ΄Αγγελος Αγγελόπουλος από τον Σεπτέμβριο του 2010 κατοικεί μόνιμα στην λαμία όπου είναι φοιτήτης στο Τ.Ε.Ι Λαμίας στο τμήμα της Πληροφοτικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Τ.Ε.Ι. Λαμίας

  Παράλληλα ασχολείται και με την συγραφή άρθρων σε τοπική εφημερίδα της Έυβοιας.
 1. Προσωπικά Στοιχεία

 2. Εκπαίδευση

 3. Ελεύθερος χρόνος

 4. Σεμινάρια

 5. 00:00:00
  O Browser σας είναι o: Netscape !
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 !
  Το λειτουργικό του Η/Υ σας είναι: Win32!